»
»
»
»

Ακρυλικά Χρώματα, Χρώμα θερμομόνωσης Clima Cool Coat KRAFT PAINTS


Τιμή προσφοράς: 69.00 €
211 800 9345
* Η τιμή προσφοράς ισχύει όταν αναφέρετε οτι είδατε το προϊον στο 4uthesite.com ή όταν κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το προϊόν
Τελευταία ενημέρωση προϊόντος: 16 Οκτωβρίου 2012 13:40:36

Αποθήκευση στα αγαπημέναΕκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΠαζάρέψε Το!

Tweet
Περιγραφή:

Ενεργειακό, θερμοκεραμικό χρώμα αδιαβροχοποίησης και αφύγρανσης κτηρίων για όψεις και οροφές 


Χρώμα αυτοαλληλοδικτυούμενης μικρομοριακής σιλοξάνης, υψηλής ποιότητας, για εφαρμογή πάνω στις ενεργειακές, ελαστικές μεμβράνες για οροφές ClimaCool Sealer και ClimaComfort Sealer, καθώς και για εφαρμογή πάνω σε ασταρωμένες επιφάνειες κάθετων τοίχων. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μοναδική ανθεκτικότητα της εξωτερικής επιφάνειας, ευκολοσυντήρητο φινιρίσμα, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και τα οφέλη που προσφέρουν τα ψυχρά επιχρίσματα, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη εσωτερική θερμική άνεση.
 
Είναι μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και σχηματίζει μια μεμβράνη που απωθεί το νερό και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 Εξαιρετικά υδατοαπωθητικό (ανάλογο αποτέλεσμα με του φαινομένου φύλλου του λωτού)
 Υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα, που έχει αποτέλεσμα τοιχοποιϊες με ικανότητα υψηλής διαπνοής
 Άριστη συνολική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και άριστος συντελεστής θερµικής εκποµπής
 Μείωση της θερμοκρασίας των δομικών υλικών έως και 12οC.
 Προστασία των επιφανειών από ρηγματώσεις
 Αυτοαλληλοδικτυούμενη τεχνολογία
 Ανθεκτικότητα στο υπεριώδες και υπέρυθρο φως.
 Σαφώς ανώτερη ανθεκτικότητα της εξωτερικής επιφάνειας σε σχέση με τα ακρυλικά & ελαστομερή επιχρίσματα.
 Χρωματίζεται μόνο με ανόργανες χρωστικές σε 880 αποχρώσεις (F της Kraft Inspired Colors) καθώς και σε 57 ψυχρές αποχρώσεις, υψηλής ανακλαστικότητας
 Άριστη ικανότητα πλυσίματος και εύκολη αφαίρεση ρύπων
 Προστασία από την ανάπτυξη μικροβίων, μούχλας, μηκυτών και άλγεων
 Ultra ματ φινίρισμα
 Προϊόν υδατικής βάσης με χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ
 Υψηλή πρόσφυση σε ασταρωμένα υποστρώματα
 Μπορεί να επαναβαφεί με όλα τα συνήθη υδατοδιαλυτά χρώματα.

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης ΙΙ: 40g/L
 
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 1,15g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (g/cm3)
 

Λευκό / Βάση P = 1,45 +/- 0,02

Βάση T = 1,42 +/-0,02
 
Βάση D = 1,36 +/-0,02

Βάση A = 1,35 +/-0,02 (ISO 2811)

Στερεά κατ’ Όγκο (%)
 37-39
 Ιξώδες (KU)
 100-120 (ASTM D-562)

pH
 8,9-9,5
 

Στιλπνότητα
 

Γωνία 60o < 3 μονάδες
 
Γωνία 85o < 5 μονάδες (ISO 2813)
 

Δείκτης Λευκότητας
 > 89 (λευκό)
 

Καλυπτική Ικανότητα (%)
 

Λόγος Αντίθεσης > 97 (ISO 3905)


Απόδοση (m2/L)


8-10*
 

Χρόνος Στεγνώματος για Αντοχή σε Βροχή
 

> 10 ημέρες

 

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (%)
 

90 (Λευκό) (ASTM E903-96)
 
> 70 (Ψυχρές Αποχρώσεις)
 

Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία
 

0,85 (ASTM E408-71)


Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI)
 

114
 

Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)
 

12


* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του ClimaCool Coat, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
 


1. Εφαρμογή σε ταράτσες
 
o    Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
 
o    Σε υπόβαθρα ασφάλτου ή παλαιών ελαστομερών – Αφαιρέστε τα υποστρώματα, αν εμφανίζουν μεγάλες ρωγμές και ξεφλουδίσματα. Βεβαιωθείτε ότι το υπόβαθρο, που έχει αποκαλυφθεί είναι σταθερό και με καλή πρόσφυση.
 
o    Δε συνιστάται η χρήση υποστρωμάτων διαλύτου, καθαριστικών ή υλικού στοκαρίσματος σε επιφάνειες από άσφαλτο πριν από την εφαρμογή
 
1Α. ClimaCool System:

o    Eφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε 2 επιστρώσεις ClimaCool Sealer με ενδιάμεσα διαστήματα επαναβαφής τουλάχιστον 12 ωρών.
 
o    Τέλος εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσα διαστήματα επαναβαφής τουλάχιστον 12 ωρών.
 
1B. ClimaComfort System:

o    Eφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε 2 επιστρώσεις ClimaComfort Sealer με ενδιάμεσα διαστήματα επαναβαφής τουλάχιστον 24 ωρών.
 
o    Τέλος εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσα διαστήματα επαναβαφής τουλάχιστον 12 ωρών.
 
2. Εφαρμογή σε κάθετες τοιχοποιϊες και πυλωτές.
 
o    Αφαιρέστε τυχόν σκόνες, λάδια, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα χρησιμοποιώντας νερό, αν είναι απαραίτητο. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς.
 
2A Σύστημα Πλήρους διαπνοής:
 
o    Eφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε 2 επιστρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών.
 
2B Σύστημα Πρόωρης βαφής:
 
o    Σε νέα τσιμέντα, μπετά, σοβάδες.
 Αφήστε τις νέες δομικές επιφάνειες να στεγνώσουν για 8 ημέρες και περάστε ένα χέρι WaterProof Coat αφήνοντας 3 ημέρες να στεγνώσει ώστε να μειωθεί η αλκαλικότητα της επιφάνειας.
 Εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι WaterProof Coat και αφήστε 24 ώρες για να στεγνώσει.
 Εφαρμόστε δύο χέρια ClimaCool Coat αφήνοντας να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες ανάμεσα στις δύο εφαρμογές.
 

2Γ Σύστημα Αντιρηγματικής Προστασίας:
 
o    Eφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε 2 επιστρώσεις ClimaCool Sealer, με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών.
 
o     Τέλος εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών.
 


ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
Ø  Εργαλεία: ρολό, πινέλο, πιστόλι αέρος ή airless.
 
Ø  Αραίωση: Συνιστάται μέγιστο ποσοστό αραίωσης 5%.
 
Ø  Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 250C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία).
 
Ø  Χρόνος επαναβαφής: τουλάχιστον 6 ώρες σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.
 
Ø  Αναδεύετε το προϊόν καλά, πριν από την εφαρμογή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
 
Ø  Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 100C και πάνω από 350C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
 
Ø  Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής.
 


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 Το λευκό διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L.
 Οι βάσεις διατίθενται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L και χρωματίζονται μόνο με τις ανόργανες χρωστικές ουσίες του συστήματος ανάμειξης Kraft Inspired Color σε 57 αποχρώσεις για ψυχρά επιχρίσματα υψηλής ηλιακής ανακλαστικότητας και σε άλλες 823 F-αποχρώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Σε περίπτωση καταπόσεως ζητήσατε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
 


Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 211 800 9345
 


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 
Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 50C έως 350C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δε χρησιμοποιούνται.


* Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

» Προηγούμενο Προϊον της Επιχείρησης
» Επόμενο Προϊον της Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας επιχείρησης
Κατηγορία επιχείρησης : Χρώματα - Εργαλεία
Επωνυμία επιχείρησης : ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ
Νομός : Ν. Αττικής
Περιοχή : Καματερό
Διεύθυνση : Λεωφόρος Φυλής 6
ΤΚ : 13451
Τηλ : 211 800 9345
210 23 85 802
Fax : 210 23 89 266
email : [email protected]

Βαθμολογία Επιχείρησης απο τους χρήστες : Η επιχείρηση δεν έχει βαθμολογηθεί απο τα μέλη του 4uthesite
Αξιολογήσεις απο τους χρήστες του 4uthesite : Δεν έχουν γραφτεί αξιολογήσεις για την επιχείρηση απο τα μέλη του 4uthesite
Σύντομο Προφίλ Επιχείρησης:
Στο κατάστημα μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, εργαλεία, τεχνοτροπίες αλλά και ταπετσαρίες. Ακόμα βερνίκια, λάκιες, είδη φανοποιείας αυτοκινήτων, πόμολα, κουρτινόξυλα, είδη επιπλοποιίας.

Σελίδα Επιχείρησης Προϊόντα Επιχείρησης

Σύνολο προϊόντων στην κατηγορία Ακρυλικά Χρώματα απο την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ( 1 )

ενδεικτικά προϊόντα στην κατηγορία :

Σύνολο καταχωρημένων προϊόντων της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ( 52 )

Προβολή Προϊόντων της Επιχείρησης στην κατηγορία Ακρυλικά Χρώματα Προβολή Προϊόντων της Επιχείρησης

Σχετικές κατηγορίες με την κατηγορία: Ακρυλικά Χρώματα

Προτεινόμενες Επιχειρήσεις
Τυχαία Επιλογή Προϊόντος

Τηλ. Επικοινωνίας:
- 210 2222642
- 210 2222619
FAX:
- 210 2222688
email:
- [email protected]