»
»
»
»
 • ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Ανακαινίσεις, Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
 • Περισσότερες φωτογραφίες προϊόντος:
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή

  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
  ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες, Νέος Κόσμος
  Ανακαινίσεις
  κατασκευαστής: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
  Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή
  Συναρμολογούμενα χωρίσματα (modular construction) Πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε όλους τους χώρους και τις απαιτούμενες κάθε φορά διαστάσεις. Παραδίδονται στον τόπο χρήσης έτοιμα για συναρμολόγηση. Καλύπτουν μεγάλο φάσμα λύσεων στις σχεδιαστικές ανάγκες. Το χώρισμα εμφανίζεται με συμπαγή πανέλα ή με υαλωτά τμήματα σε ποικιλία διαστάσεων. Ο κενός χώρος μεταξύ των πανέλων πλήρωσης προσφέρει αρκετό χώρο για τη δίοδο καλωδίων. Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας τοποθετείται στον κενό χώρο ώστε να εξασφαλίσουμε ηχομόνωση. Παρέχουν: * ολοκληρωμένες λύσεις, * υψηλή ποιότητα υλικών, * υψηλή αισθητική, * πυραντίσταση, * εύκολη συναρμολόγηση, * αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους, * ηχομόνωση, * μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
 • Το προϊον δεν έχει βαθμολογηθεί απο τους χρήστες του 4uthesite γίνετε ο πρώτος που θα το βαθμολογήσει!
  Βαθμολογίσε το!
 • Δεν έχουν γραφτεί αξιολογήσεις για το προϊόν απο τα μέλη του 4uthesite.
  Γίνετε ο πρώτος που θα το αξιλογήσει!
  Αξιολόγησε το!
 • » Προηγούμενο Προϊον στην κατηγορία
  » Επόμενο Προϊον στην κατηγορία

  » Προβολή Προϊόντων της κατηγορίας Ανακαινίσεις

  Το προϊόν συμμετέχει και στις κατηγορίες:
  » Ανακαινίσεις
  » Αποξυλώσεις Χωρισμάτων Γραφείων
  » Γυάλινα Διαχωριστικά
  » Διακοσμήσεις - Ανακαινίσεις Χώρων
  » Διαμορφώσεις Εσωτερικών Χώρων
  » Διαχωριστικά
  » Διαχωριστικά Γραφείου
  » Διαχωριστικα Γραφειων
  » Διαχωριστικα Χωρου
  » Διαχωριστικά Χώρων
  » Διαχωριστικών Αλουμινίου
  » Επανατοποθετήσεις Διαχωριστικών Γραφείων
  » Κατασκευές Προσόψεων
  » Κινητά Διαχωριστικά Γραφείων
  » Χαμηλά Διαχωριστικά Γραφείων

Ανακαινίσεις, Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ


Αρχική Τιμή: 140.00
Τιμή προσφοράς: 125.00 €


* Η τιμή προσφοράς ισχύει όταν αναφέρετε οτι είδατε το προϊον στο 4uthesite.com ή όταν κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το προϊόν
Τελευταία ενημέρωση προϊόντος: 21 Δεκεμβρίου 2012 14:02:40

Αποθήκευση στα αγαπημέναΕκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΠαζάρέψε Το!

Tweet
Περιγραφή:

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των διαχωριστικών γραφείων είναι η προσαρμοστικότητά τους. Αν περιμένετε να αναπτυχθεί η εταιρεία σας σύντομα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαχωριστικά γραφείων τα οποία θα μπορείτε να επεκτείνετε όταν θα αυξηθεί η ανάγκη σας για χώρους γραφείου και για χώρους αποθήκευσης. Επομένως καθώς οι ανάγκες σας αλλάζουν μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες γραφείου ώστε να καλύπτετε τις ανάγκες αυτές.

Τα διαχωριστικά γραφείων που θα αγοράσετε μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν επεκταθεί, αλλά αλλάξει στόχους. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί επανασχεδιασμός του χώρου εργασίας, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, είτε ο εξοπλισμός του γραφείου σας περιλαμβάνει ένα διαχωριστικό γραφείο είτε έναν μεγάλο αριθμό διαχωριστικών γραφείων τηλεφωνικού κέντρου. Εκτός από το ότι είναι φτιαγμένοι για να χρησιμοποιηθούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι θαλαμίσκοι γραφείου μπορούν να μεγαλώνουν και να αλλάζουν ακριβώς όπως και η επιχείρησή σας και να κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη απ’ αυτήν την άποψη.

Όταν προσθέτετε κι άλλες μονάδες στις ήδη υπάρχουσες είναι καλή ιδέα να συνεχίσετε να αγοράζετε την ίδια μάρκα. Αν αγοράσετε μια καινούρια μάρκα χωρίς πρώτα να την ελέγξετε πιθανόν να δείτε ότι οι καινούριες μονάδες δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις μονάδες επίπλων που ήδη έχετε. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με τα διαχωριστικά γραφείων και τα άλλα έπιπλα, οπότε προσπαθήστε να μείνετε σε μία μάρκα καθώς η εταιρεία σας μεγαλώνει και αλλάζει.

» Προηγούμενο Προϊον της Επιχείρησης
» Επόμενο Προϊον της Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας επιχείρησης
Κατηγορία επιχείρησης : Ψευδοροφές - Χωρίσματα

Δευτερεύουσες συμμετοχές
Χαμηλά Διαχωριστικά Γραφείου
Επωνυμία επιχείρησης : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες
Νομός : Ν. Αττικής
Περιοχή : Νέος Κόσμος
Διεύθυνση : ΣΑΡΚΟΔΙΝΟΥ 78
ΤΚ : 117-45
Τηλ : 210 90.20.081, 90 13 113
Fax : 210 90 29 548
email : [email protected]
Ιστοσελίδα: : www.athinaikitechniki.gr

Βαθμολογία Επιχείρησης απο τους χρήστες : Η επιχείρηση δεν έχει βαθμολογηθεί απο τα μέλη του 4uthesite
Αξιολογήσεις απο τους χρήστες του 4uthesite : Δεν έχουν γραφτεί αξιολογήσεις για την επιχείρηση απο τα μέλη του 4uthesite
Σύντομο Προφίλ Επιχείρησης:
Η Αθηναϊκή Τεχνική ξεκίνησε την δραστιριότητα της πριν 34 χρόνια δυναμικά στον χώρο των ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ με εφαρμογές σε ειδικά προφίλ αλουμινίου. Όλες οι κατασκευές της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε χώρο, όποια ιδιομορφία κι αν παρουσιάζει. Είναι λυόμενες και η στήριξη τους γίνεται με ειδικούς ταχυσυνδέσμους, έτσι ώστε η αποσυναρμολόγιση, η μεταφορά σε άλλο χώρο και η επανασύνδεση τους, όποτε χρειαστεί, να γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία και με μεγάλη ταχύτητα χωρίς ...

Σελίδα Επιχείρησης Προϊόντα Επιχείρησης

Σχετικές αναζητήσεις:
anakenisi se ikies, chorismata, gipsian chorismata alouminiou. dapeda laminate, gipsina chorismata, gipsines diakosmisis, gipsosanides, grafeia, idikes kataskeves., kataskeves, katastimata, kinita horismata, metallikes, psevdorofes, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΑ, Αθηναικη Τεχνικη, Αθηναϊκή Τεχνική, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, Γκότσης, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Διαχωριστικά τοιχώματα, ΕΙΣΟΔΟΙ, Εσωτερικά χωρίσματα γραφειων, ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Μεταλλικές Κατασκευές, Μεταλλικες Κατασκευες, ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΡΟΛΑ, ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Ρολά Αλουμινίου, Ρολα Αλουμινίου, ΣΥΡΟΜΕΝΑ, ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΆΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΊΣΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΆ - ΚΙΝΗΤΆ, ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Χωρίσματα Γραφείου, Χωρίσματα αλουμινίου με αμμοβολή, Χωρίσματα κινητά, ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ, Ψευδοροφές, Ψευδοροφές - Χωρίσματα, Ψευδοροφες - Χωρισματα, αθήνα, αθηνα, αθηναικη τεχνικη, αθηναϊκή τεχνική, ανακαίνιση σε οικίες, αποξυλωσεις χωρισματων, γκοτσης, γραφεία, γυάλινα χωρίσματα, γυψοσανίδες, γύψινα χωρίσματα, γύψινα χωρίσματα αλουμινίου, γύψινες διακοσμήσεις, δάπεδα laminate, διαχωριστικα, διαχωριστικών γραφείων, ειδικές κατασκευές, επανατοποθετησεις χωρισματων, εσωτερικά χωρίσματα, καταστήματα, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικες κατασκευες, ρολά Αλουμινίου, ρολά αλουμινίου, χαμηλά χωρισματα, χαμηλα διαχωριστικά, χωρίσματα, χωρίσματα αιθουσών, χωρίσματα απο γυαλί και μέταλλο, χωρισμα, ψευδοροφές, ψευδοροφές - χωρίσματα, ψευδοροφες, ψευδοροφες - χωρισματα

Σύνολο προϊόντων στην κατηγορία Ανακαινίσεις απο την επιχείρηση ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες ( 7 )

ενδεικτικά προϊόντα στην κατηγορία :

Σύνολο καταχωρημένων προϊόντων της επιχείρησης ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες ( 36 )

Προβολή Προϊόντων της Επιχείρησης στην κατηγορία Ανακαινίσεις Προβολή Προϊόντων της Επιχείρησης

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Χωρίσματα γραφειων ,Αλουμινοκατασκευες

Κατηγορία Επιχείρησης:
» Ψευδοροφές - Χωρίσματα
Κατηγορία Προϊόντος:
» Ανακαινίσεις

ΣΑΡΚΟΔΙΝΟΥ 78,
Νέος Κόσμος
τκ: 117-45
τηλ: 210 90.20.081, 90 13 113
fax: 210 90 29 548
Ιστοσελίδα:
» www.athinaikitechniki.gr
email:
» [email protected]

Προτεινόμενες Επιχειρήσεις
Τυχαία Επιλογή Προϊόντος

Τηλ. Επικοινωνίας:
- 210 2222642
- 210 2222619
FAX:
- 210 2222688
email:
- [email protected]